Vi har stängt vecka 29–31. Journummer tillgängligt. Trevlig sommar!Läs mer

Du är här

Byte av ventilationsaggregat
från 90-talet gav 5 års payback

Kontor
Video
EcoCooler kylaggregat
Envistar Flex

Kvarteret Skomakaren | Växjö

Genom att byta ut ett gammalt ventilationsaggregat kunde fastighetsägaren Emilshus sänka energianvändningen med 85 000 kWh/år – en besparing på motsvarande 50 kWh/m2/år. I den här artikeln får du veta mer om hur det gick till.

Se filmen för att få veta hur fastighetsägaren sparade 85 000 kWh/år genom att byta ut ett ventilationsaggregat från 90-talet.

 

Spara energi med ny ventilationslösning

Fastighetsägaren Emilshus genomförde ett energieffektiviseringsprojekt på Kvarteret Skomakaren som är en 1 700 kvadratmeter stor kontorsfastighet i Växjö. Det gamla ventilationsaggregatet från 90-talet byttes ut mot ett nytt, mer energieffektivt aggregat.

– Utöver att hyresgästerna får ett bättre inomhusklimat har vi beräknat att det nya ventilationsaggregatet kommer sänka energianvändningen med 85 000 kWh/år, berättar Marcus Arhov, Teknisk förvaltare på Emilshus.

Marcus Arhov, Emilshus

Energibesparingen gör att driftnettot ökar, vilket också leder till att fastigheten stiger i värde.

 

Snabb åtgärd gav stor effekt

Anton Andersson, ventilationsmontör på Cretec, var med och utförde installationen av det nya ventilationsaggregatet.

– Vi byter ut det gamla aggregatet som är från 1991. SFP-värdet ligger på 3 och aggregatet har en värmeåtervinningsgrad mellan 40 och 50 procent, säger Anton.

Att riva taket, lyfta ut det gamla aggregatet och ta in det nya tog bara tre dagar. Det nya ventilationsaggregatet från Envistar Flex-serien är försett med det integrerade kylaggregatet EcoCooler, vilket innebar att även den gamla kylinstallationen som var placerad utomhus kunde plockas bort.

Anton Andersson, Cretec Installation

– Den höga värmeåtervinningen på det nya aggregatet gör att vi sänker tillsatsvärmen från fjärrvärme med cirka 80 procent. Elanvändningen till fläktarna sjunker med cirka 50 procent, konstaterar Anton Andersson.

 

Ett projekt med många vinnare

Fastighetsägaren Emilshus fick snabbt en kalkyl över payback-tiden för ett byte av ventilationsaggregatet i den här kontorsfastigheten. Den beräknade energibesparingen på 85 000 kWh/år gjorde beslutet att investera i detta enkelt.

Utöver att spara energi skapar det nya luftbehandlingsaggregatet även ett bättre inomhusklimat för hyresgästerna.

Dessutom innebär en så stor energibesparing en minskning av det negativa klimatavtrycket från alla inblandade parter, vilket bidrar till en mer hållbar framtid.

Byte av ventilationsaggregat från 90-talet gav stor energibesparing för kontorsfastighet

Det gamla ventilationsaggregatet från 90-talet lyftes ut och det nya lyftes in. Bytet tog tre dagar och gav en energibesparing på 85 000 kWh/år för den här kontorsfastigheten på 1 700 m2.

 
Fastighetens yta 1 700 m2
Driftstid, ventilation 3 500 tim/år
Energianvändning,
gammalt ventilationsaggregat*
113 000 kWh/år
Energianvändning,
nytt ventilationsaggregat*
28 000 kWh/år
Total energibesparing 85 000 kWh/år
Energibesparing
per kvadratmeter
50 kWh/m2/år
Tid för byte av aggregat 3 dagar
Payback** 5 år

*Ventilationsaggregatets energianvändning för el och fjärrvärme.

**Detta är en kontorsfastighet. Hade det varit t.ex. en bostadsfastighet med längre drifttider hade payback-tiden varit ännu kortare.

 

Vill du också byta ut ett äldre ventilationsaggregat?

Be om offert

 

Mer om produkterna i det här projektet

Tack till

 

 

SE FLER REFERENSER

EQ Building | Bristol
Kvarteret Skomakaren | Växjö

Följ oss gärna: