Du är här

Livscykelkostnad avgjorde vid
val av energieffektiva aggregat

Flerbostadshus
Kontor
Envistar Flex

Kvarteret Hållstugan, Örebro

I centrala Örebro skapas en ny mötesplats med bostäder, kontor, affärslokaler och gröna stråk. Det omfattande projektet innefattar både renovering och nybyggnation. Totalt ska sexton Envistar Flex-aggregat med integrerad styrutrustning installeras.

Tolv av aggregaten har motströmsvärmeväxlare, vilket innebär att luftöverföring mellan olika verksamheter undviks. Med motströmsvärmeväxlare blir användningsområdena för lokalerna stora. De kan användas på ett flexibelt sätt lång tid framöver ifall fastighetsägaren byter hyresgäster mellan till exempel klädbutik, frisör och restaurang.

Foto: Arkitektsbyrån Brunnberg & Forshed

Historiska byggnader möter nybyggnation. Det är ett stort och spännande projekt där de varierande typerna av hyresgäster har olika behov vad gäller ventilation. Foto: Arkitektsbyrån Brunnberg & Forshed

 

Smart ventilation i renoveringsprojekt med hållbara lösningar

Etapp 1 består av sju aggregat och resterande kommer på plats 2023–24. De äldre bostäderna genomgår en stor renovering och det byggs lägenheter på några befintliga kallvindar. När moderna verksamheter ska in i gamla K-märkta byggnader med låg takhöjd krävs en flexibel och smart ventilationslösning, bland annat vid intransporten.

I detta projekt har vi samarbetat med entreprenören Airteam Luftkontroll i Örebro AB. En av anledningarna till att Airteam Luftkontroll valde IV Produkts aggregat är att vi gemensamt lyfte fram vikten av att beräkna livscykelkostnaden (LCC). En energieffektiv lösning ökar dessutom fastighetsvärdet.

"Fastighetsägarna tänker långsiktigt och ser en vinning med LCC-kalkyler. I projektet var det en fördel med större aggregat och lägre SFP-värde", säger Daniel Classon, vd på Airteam Luftkontroll.

Totalt ska sexton Envistar Flex-aggregat med integrerad styrutrustning installeras.

Totalt ska sexton Envistar Flex-aggregat med integrerad styrutrustning installeras.

 

Resultat

  • Beräkning av livscykelkostnad i fokus vid val av ventilationsaggregat.
  • Ny mötesplats i centrala Örebro med både renovering och nybyggnation.
  • Väl anpassad ventilation som ger bra inomhusklimat i bostäder, butiker och på kontor.
  • Investering som ökar fastighetsvärdet.

Fastighetsägaren vill nyttja lokalerna till fullo och har byggt lägenheter på kallvinden.

Fastighetsägaren vill nyttja lokalerna till fullo och har byggt lägenheter på kallvinden. Det kräver en flexibel ventilationslösning

 

Entreprenör: Airteam Luftkontroll i Örebro AB

Fastighetsägare: Örebrobostäder AB

Byggföretag: Skanska Sverige AB

Konstruktör: AFRY

LCC = Investering + Total energikostnad

Vill du veta mer om beräkning av LCC? I vårt produktvalsprogram IV Produkt Designer kan du enkelt räkna ut livscykelkostnaden.

Mer om produkterna och möjligheterna i det här projektet

SE FLER REFERENSER

EQ Building | Bristol
Kvarteret Skomakaren | Växjö

Följ oss gärna: